یادداشت و مقالات

تاثیر صنعت بیمه در رشد اقتصادی استان زنجان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، بیمه به عنوان صنعتی که چندان بین عموم شناخته شده نیست، بیش از هر زمان دیگری در توسعه اقتصادی استان و رونق فضای کسب و کار نقش دارد. این صنعت به عنوان یکی از بخش های مهم در تامی منابع مالی بلندمدت و نقش توزیع کنندگی ریسک می تواند در توسعه فضای کسب و کار نقش ایفا کند. این صنعت در پرداختن به تامین منابع مالی و کمک به دسترسی بنگاه ها و صنایع به منابع بلندمدت حائز اهمیت است و نقشی که این صنعت در نظام تامین منابع مالی از طریق رشته بیمه ای عمر و پس انداز دارد، بر کسی پوشیده نیست، چرا که موجب افزایش عرضه وجوه و در نتیجه آن کاهش هزینه های تامین مالی می شود. نقش دیگر این صنعت در تسهیل کنندگی فرآیند تامین اعتبار و منابع مالی در سایر بخش های منابع مالی و توزیع ریسک فعالیت های اقتصادی از طریق رشته های بیمه ای همچون بیمه های اعتباری، بیمه سهام و بیمه سپرده به چشم می خورد.
به هر حال هر کسب و کاری ممکن است، در معرض مخاطراتی باشد که منجر به افزایش هزینه هایی باشد که شاید صاحب صنعت نیز آن را پیش بینی نکرده بود و در این بین صنعت بیمه از طریق پوشش ریسک ها به پایداری کسب و کارها کمک می کند. این در شرایطی است که اهمیت واسطه گری های مالی روند رو به رشدی گرفته، اما به ندرت نقش شرکت های بیمه و جهت گیری متقابل و دوسویه رشد تولید ناخالص داخلی با رشد صنعت بیمه، بررسی شده است.
اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تامین مالی استان در توسعه فضای کسب و کار به این دلیل است که بخش مالی کارآمد در تجهیز منابع برای سرمایه گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و نیز بهینه سازی سازوکار تخصیص منابع نقش اساسی ایفا می کند و یک نظام مالی توسعه یافته در استان با تامین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد فرصت های مناسبی را برای رشد اقتصادی به وجود می آورد که ماحصل آن بهبود فضای کسب و کار است.
در استان زنجان نیز با وجود اینکه ضریب نفوذ بیمه ای۲ درصد گزارش شده است، اما هنوز مفاد برخی رشته های بیمه ای برای عموم بخصوص صاحبان صنایع روشن نشده است.
بانک محور بودن بازار مالی در ایران و فشار قابل توجه بر سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات و توانایی اندک سیار حوزه های نظام مالی همچون صنعت بیمه برای تامین منابع مالی موجب شده تا تسهیلات ارزان و آسان در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار نگیرد.
با این حساب ترویج و معرفی برخی رشته های بیمه ای بین عموم و صاحبان صنعت همچون بیمه عمر و زندگی، بیمه مسئولیت و غیره مساله بسیار مهمی است که شرکت های بیمه ای با ورود جدی به بازاریابی می توانند نقش مهمی در اعتلای صنعت بیمه این استان داشته باشند
به قلم: اسداله قربان زاده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا