فرهنگ و هنر

درخشش کانون زنجان در هشتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش»

درخشش کانون زنجان در هشتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش»

درخشش کانون زنجان در هشتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش»

به گزارش پایگاه خبری اسمان زنجان،۸ برگزیده و ۶ شایسته‌ی تقدیر سهم کانون پرورش فکری استان زنجان از هشتمین دوسالانه هنرهای تجسمی آفرینش در چهار رشته نقاشی، سفالگری، خوشنویسی و عکاسی بود.

گفتنی است، در مجموع ۲۹۳۹ اثر در چهار رشته نقاشی، سفال‌گری، خوشنویسی و عکاسی به دبیرخانه هشتمین دوسالانه ملی ارسال شده بود که از آن میان ۱۱۴ اثر به عنوان برگزیده و ۱۱۶ اثر شایسته قدردانی شناخته شدند و سهم کانون پرورش فکری استان زنجان ۸ برگزیده و ۶ شایسته تقدیر بود.

هیأت داوران رشته «نقاشی» شامل نادر موسوی‌فاطمی، معصومه فاضلی‌مقدس و ندا محققی، از میان ۷۷۰ اثر انتخابی در مرحله اول در شش گروه سنی، در مجموع ۳۷ اثر را به عنوان برگزیده و ۳۴ اثر را شایسته قدردانی معرفی کردند.

همچنین هیأت داوران بخش «سفال‌گری» شامل عبدالعظیم آذرخیل، هدی محسنی و نغمه معنوی‌راد از میان ۳۱۲ اثر در شش گروه سنی، در مجموع ۲۶ اثر را به عنوان برگزیده و ۳۳ اثر شایسته قدردانی دانستند.

در رشته «خوشنویسی» نیز هیأت داوران شامل ربابه حسین‌پور، عطیه رستمی‌زاده و عارفه هدایت از میان ۳۲۶ اثر در پنج گروه سنی، در مجموع ۳۱ اثر را به عنوان برگزیده و ۲۹ اثر را شایسته قدردانی شناختند.

هیأت داوران رشته «عکاسی» نیز شامل بهنام زهری‌سامیان، مامک یحیی‌پور و سمیرا صحرانورد، از میان ۲۸۰ اثر انتخابی در مرحله اول در چهار گروه سنی، در مجموع، ۲۰ اثر را به عنوان برگزیده و ۲۰ اثر را شایسته قدردانی معرفی کردند.

اعضای برگزیده و شایسته تقدیر کانون پرورش فکری استان زنجان در چهار رشته به قرار زیر است.

برگزیدگان رشته نقاشی:

  • امیرسام حسنی، ۷ ساله از مجتمع فرهنگی‌هنری کانون زنجان با مربیگری لیلا خان‌بابایی«برگزیده».
  • ‏زهرا سهرابی، ۱۱ساله از مرکز فرهنگی‌هنری زرین‌آباد با مربیگری سیده فلاطمه حسینی «شایسته تقدیر».

برگزیدگان رشته خوشنویسی:

  • سلدا طوماری، ۱۰ساله  از مرکز فرهنگی‌هنری شماره ۱ به مربیگری حمیده فتحی«برگزیده».
  • محمد جواد محدی، ۱۴ساله از مرکز فرهنگی‌هنری سلطانیه به مربیگری ملیحه رجبی «برگزیده».
  • حدیثه نصرتی، ۲۱ساله از مجتمع فرهنگی‌هنری کانون زنجان به مربیگری فاطمه محبوبی«شایسته تقدیر».

برگزیدگان رشته سفالگری:

· مائده دنیایی، ۱۵ساله از مجتمع فرهنگی‌هنری کانون زنجان به مربیگری هدی عندلیبی«شایسته تقدیر».

· مائده نیساری، ۲۲ ساله از مرکز فرهنگی‌هنری آب‌بر به مربیگری زهرا حیدری«شایسته تقدیر».

· نیلوفر فلسفی، ۲۰ ساله از مجتمع فرهنگی‌هنری کانون زنجان به مربیگری هدی عندلیبی«شایسته تقدیر».

برگزیدگان رشته عکاسی:

· اییلیا ژاله کرمی، ۱۰ساله از مرکز فرهنگی هنری شماره ۱ با مربیگری حمیده فتحی «برگزیده»

· شکیبا رستمی، ۱۱ساله از مرکز فرهنگی هنری خرمدره با مربیگری سعیده صباغی «برگزیده»

· نسیم کامیاب، ۱۷ساله از مرکز فرهنگی هنری قیدار با مربیگری مهناز عبدالهی «برگزیده»

· حمید رضا روشانی، ۱۹ساله از مرکز فرهنگی هنری قیدار با مربیگری مهناز عبدالهی «برگزیده»

· منصور منصوری مقدم، ۱۸ساله از مرکز فرهنگی هنری قیدار با مربیگری مهناز عبدالهی «برگزیده»

· مران کامیاب، ۱۹ساله از مرکز فرهنگی هنری قیدار با مربیگری مهناز عبدالهی «شایسته تقدیر»

هشتمین دوسالانه ملی هنرهای تجسمی «آفرینش» از سوی اداره‌کل آفرینش‌های ادبی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

درخشش ۱۴ عضو کانون زنجان در هشتمین دوسالانه هنرهای تجسمی «آفرینش»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *