ویدئوچند رسانه ای

موانع تحقق اقتصاد مقاومتی

مصرف کننده ی با انصاف، مصرف کننده ی با وجدان هم میتواند همین جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا