اقتصاد

 اجرای فرآیند ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی در شرکت گاز استان زنجان

فرآیند ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی با هدف حصول اطمینان از رعایت بندهای استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه؛ مطابق زمانبندی تعریف شده در دوره‌ی زمانی مشخص شده انجام می‌شود

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرعامل محترم شرکت گاز استان زنجان گفت: فرآیند ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی با هدف حصول اطمینان از رعایت بندهای استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه؛ مطابق زمانبندی تعریف شده در دوره‌ی زمانی مشخص شده انجام می‌شود

رحیم سلیمانی نژاد با اشاره به اینکه تیم ممیزی، فرایند ممیزی داخلی را به دقت و در زمانبندی دقیق؛ اجرایی و اهداف مربوطه را دنبال می کنند؛ افزود: با توجه به پیچیدگی فرآیندها و فعالیت ها در بخش های مختلف، مدت زمان انجام ممیزی حسب شرایط کاری در۶۰ نفر ساعت تعیین و اجرایی شد.

وی با بیان اینکه این اقدام به منظور حصول اطمینان از رعایتِ بندهای استانداردهای مدیریت کیفیت یکپارچه (IMS) در سطح سازمان انجام شده است؛ خاطرنشان کرد: در این فرآیند، تیم ممیزی داخلی، فرایندهای شناسایی و جاری سازی شده مطابق نقشه فرایندهای سازمان را با روش عملی مورد ممیزی قرار می دهد تا با شناسایی نقاط ضعف سازمان، با بهره گیری از فرصت های پیش رو نسبت به بهبود عملکرد خود در راستای خط مشی تعریف شده قدم برداشته و با استفاده حداکثری از نقاط قوت موجود اثر تهدیدات شناسایی شده را بر فرایندهای سازمان کنترل کنند.

مهندس سلیمانی نژاد با اشاره به اینکه شرکت گاز استان زنجان در راستای نیل به اهداف خود، نسبت به استقرار الزامات استانداردها در قالب سیستم مدیریت یکپارچه، اقدام کرده است؛ خاطر نشان کرد: به منظور افزایش بهره‌وری منابع سازمانی با تکیه بر نظام آراستگی و بهسازی محیط کار؛ جلب رضایت مشتری، بهینه سازی مستمر در فرآیندها، سیستم ها و مصارف حامل های انرژی، تامین شرایط کاری ایمن، حفظ سلامت روان و بهداشت کارکنان، صیانت از محیط زیست و استفاده از یک فرآیند موثر و کارا برای رسیدگی به شکایت مشتری به عنوان سرلوحه وظایف و فعالیت های کارکنان شرکت گاز استان زنجان قرار دارد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا