جدیدترین اخبار علم و فناوری استان زنجان

برگزاری مدارس با تعداد دانش آموزان کمتر از 20 نفر به صورت حضوری

برگزاری مدارس با تعداد دانش آموزان کمتر از 20 نفر به صورت حضوری

برگزاری مدارس با تعداد دانش آموزان کمتر از 20 نفر به صورت حضوری به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان ،حسن مظفری اظهار داشت: با هماهنگی س...

ادامه مطلب