اخبار ویژهاقتصاد

تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل خودرویی عملکرد سال ۱۴۰۱

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان از تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1401 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان، با اشاره به دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان مشاغل خودرویی به صورت مقطوع تعیین می گردد.
فیروز شکوری افزود: بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایط نقلیه مسافری، باری و ماشین آلات راهسازی و صنعتی با رعایت گروه بندی استان ها تعیین می گردد.
مدیر کل امور مالیاتی استان زنجان خاطر نشان شد: کلیه صاحبان مشاغل خودرویی که مجموع درآمد ارائه خدمات آن ها در سال ۱۴۰۱ با توجه مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (معادل ۶۷،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) بوده است، مشمول این دستورالعمل می باشند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه استانهای کشور با توجه به امکانات و شاخص های موثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین شرایط جوی به پنج گروه تقسیم شده اند اظهار داشت: در این تقسیم بنده استان زنجان در گروه سوم قرار گرفته و بر این اساس مالیات عملکرد صاحبان وسایل نقلیه عمومی در استان با اعمال ضرایب این گروه تعیین خواهد شد.
وی افزود: مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ صاحبان وسایط تقلیه عمومی تا ظرفیت ۷ تن در استان زنجان با توجه به قرارگیری در گروه سوم برای مرکز استان با ضریب ۹۰ درصد و در سایر نقاط استان با ضریب ۸۵ درصد تعیین می گردد.
شکوری در خصوص مالکان تاکسی و وانت بار که مالک بیش از یک خودرو از انواع خودروهای مذکور می باشند اظهار داشت: مالیات مربوط به خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع و بر اساس جداول محاسباتی ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص سایر صاحبان مشاغل خودرویی که دارای بیش از یک خودرو می باشند خاطر نشان شد: مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع و با ۲۵ درصد افزایش نسبت به جدول مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد.
وی همچنین افزود: در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروهای بعدی از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول دستورالعمل ابلاغی سازمان باشد، مالیات خودروهای بعدی با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با ۲۵ درصد افزایش به صورت مقطوع خواهد بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان تصریح کرد: منظور از مالکیت دو یا چند خودرو، مالکیت همزمان آنها می باشد و مودیانی که در طی سال به دلایلی چون اسقاط خودروی قبلی نسبت به تغییر خودروی خود اقدام نموده و به صورت همزمان مالک دو یا چند خودرو نمی باشند، برای هر خودرو به نسبت مدت فعالیت حسب مورد مشمول مالیات خواهند شد.
همچنین مودیانی که در سال ۱۴۰۱ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته و تائید اداره امور مالیاتی، مالیات آنها بر اساس مدت کارکرد، محاسبه خواهد شد.
در ادامه این مقام مسئول یادآور شد: در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، صاحبان مشاغل خودرویی مشمول دستورالعمل فوق الذکر، تکلیفی برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک موضوع آئین نامه ماده ۹۵ قانون مذکور نخواهند داشت.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص مودیانی که میزان درآمد آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م می باشد بیان داشت: صاحبان مشاغل خودرویی که میزان درآمد ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۱ بیش از صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم بوده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می باشند.
وی خاطر نشان شد: کلیه صاحبان مشاغل خودرویی بدون در نظر گرفتن میزان درآمد مکلف به ثبت نام در سامانه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
شکوری با تاکید بر اینکه صاحبان مشاغل خودرویی، مکلفند مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۱ را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ پرداخت نمایند افزود: در صورت عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد از آن خواهند شد.
این مقام مسئول در خصوص مالیات انواع وانت بار پلاک سفید و وانت بارهای کرایه آژانس ها اظهار داشت: مالیات صاحبان انواع وانت بار پلاک سفید، وانت بار کرایه آژانس ها، سواری های پلاک سفید کرایه آژانس ها یا موسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا شرکت های تاکسی اینترنتی و وانت بار اینترنتی، نیز مطابق جداول همین دستورالعمل محاسبه و وصول خواهد شد.
شکوری در خصوص مالیات خودردوهایی که در سال ۱۴۰۲ به صورت قطعی واگذار می گردند خاطر نشان شد: مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ صاحبان خودروهایی که در این سال به صورت قطعی واگذار شده اند به صورت علی الحساب، بر مبنای مدت فعالیت با چهل درصد افزایش نسبت به جداول دستورالعمل فوق الذکر و با رعایت سایر بندهای دستورالعمل تعیین خواهد شد. همچنین مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۲ به نسبت مدت فعالیت در سال مذکور معادل چهل درصد بیشتر از مالیات خودروهای مدل ۱۴۰۱ تعیین می گردد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول دستورالعمل ابلاغی سازمان قید نشده اند اظهار داشت: صاحبان این دسته از وسایط نقلیه می بایست با رعایت گروه بنده صاحبان مشاغل موضوع ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی متناسب با گروه بندی خود و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر قانونی اقدام نمایند.
در ادامه این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مالیات صاحبان مشاغل خودرویی موضوع این دستورالعمل به صورت مقطوع تعیین می گردد افزود: اعمال مقررات مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م و سایر موارد مشابه در خصوص اینگونه مودیان موضوعیت نداشته و چنانچه صاحبان مشاغل این دستورالعمل درخواست اعمال مقررات مذکور را داشته باشند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و ادارات امور مالیاتی نیز موظفند مالیات متعلق به مودیان مزبور را ازطریق حسابرسی و با رعایت مقررات تعیین نمایند.
فیروز شکوری مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان خاطر نشان شد: این دستورالعمل و مفاد مندرج در آن صرفاً در مورد صاحبان خودروهایی است که فعالیت شغلی آنها منحصر به استفاده از خودرو در جابجایی مسافر و حمل و نقل بار و یا فعالیتهای مربوط با وسایط نقلیه یا ماشین آلات مربوط حسب مورد می باشد، بنابراین صاحبان خودروهایی نظیر انواع وانت و… که به فعالیتهای دیگری نظیر فروش اجناس و تره بار و…. با وسیله نقلیه خود اشتغال دارند مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی از باب فعالیت شغلی اخیرالذکر (فروش اجناس و تره بار و…)و انجام تکالیف قانونی مرتبط حسب مورد خواهند بود.
 در پایان این مقام مسئول یادآور شد: مودیان گرامی مشمول این دستورالعمل جهت مشاهده دستورالعمل و جداول پیوست آن می توانند به پورتال سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی: www.intamedia.ir مراجعه نمایند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا