اقتصاد

آغاز عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در دو شهر آببر و چورزق

عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دو شهر آببر و چورزق آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم گفت: مشکلی در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای آببر و چورزق وجود ندارد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم،با تاکید بر اینکه مشکلی در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح نهضت مسکن در دو شهر آببر و چورزق وجود ندارد، گفت: اگر سایت طرح های جامع حمایتی مسکن فعال شود متقاضی جدید برای طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد.
سید غفور شفیعی به روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان طارم اشاره کرد و گفت: عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دو شهر آببر و چورزق آغاز شده است.
وی با بیان اینکه ساخت این تعداد واحد مسکونی درسه فاز آغاز شده است،اظهار داشت: پروژه ۹۶ واحدی ۲۷ درصدپیشرفت فیزیکی دارد، پروژه ۶۴ واحدی ۳۵درصد و پروژه ۴۰ واحدی هم ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان طارم،با بیان اینکه برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهر آببر (۳۹ هکتار و ۲.۵ هکتار) زمین تامین شده و ۲.۵ هکتار هم در شهر چورزق پیش بینی شده است،تاکید کرد: واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر چورزق در قالب خودمالکی بوده و تعداد ۲۲ واحد مسکونی از آن هم احداث شده است.
شفیعی با بیان اینکه مشکلی در خصوص تامین زمین برای اجرای طرح نهضت مسکن در دو شهر آببر و چورزق وجود ندارد،گفت: اگر سایت سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن دوباره فعال شود متقاضی جدید برای طرح نهضت ملی مسکن در دو شهر آببر و چورزق وجود دارد.
وی در پایان بیان داشت: خوشبختانه ۵۰۰ نفر متقاضی جدید واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن در دو شهر آببر و چورزق وجود دارد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا