فرهنگ و هنر

نصب المان” گله آهو” در شهر زنجان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان از تصویب ساخت و نصب المان ” گله آهو ” در شورای شهر زنجان جهت نصب در شهر زنجان خبر داد.
محمدرضا یافتیان ضمن تشکر از اقدام ارزشمند اعضای شورای شهر و شهردار زنجان، گفت: ساخت و نصب المان های محیط زیستی به فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه ساخت و نصب المان ” گله آهو ” روز سه شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۲ در هشتاد و سومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان به تصویب رسیده است، افزود: انتخاب المان ” گله آهو ” جهت ساخت و نصب در شهر زنجان، بیانگر توجه ویژه شورای شهر و شهرداری زنجان به مقوله محیط زیست بوده و شایسته تقدیر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه استان زنجان، میزبان تنها بازماندگان آهوان شمالغرب کشور است و حیات این گونه شاخص جانوری به شدت در معرض تهدید بوده و نیازمند توجه ویژه است.
محمدرضا یافتیان در پایان گفت: طبق آخرین سرشماری که در پائیز سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است؛ ۹۳۷ راس آهو در مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه زنجان زیست می کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا