اقتصاد

انتخاب ۶۴ واحد مسکونی پروژه«m۶ _ فاز اول» توسط متقاضیان

۶۴ واحد مسکونی از «پروژه m۶ _ فاز اول» در سایت کوی زنگان توسط متقاضیان انتخاب واحد و مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، بهزاد کردلو با بیان اینکه ۶۴ واحد مسکونی از پروژه « m۶ کوی زنگان» در فاز اول تحویل متقاضیان می‌شود، گفت: برای متقاضیان این فاز ، پیامک تکمیل وجه واریزی ارسال شد که پس از واریزی نهایی ، انتخاب واحد صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه بعد از تکمیل وجه متقاضیان دوباره امتیاز بندی شدند، اظهار داشت: بازدیدی هم توسط متقاضیان نسبت به سایت پروژه صورت گرفت و در مرحله بعدی برگه‌های انتخاب واحد توسط خود متقاضیان به کارگزاری تحویل داده شد و واحدهای این فاز تعیین تکلیف شد و به متقاضیان تخصیص یافت.
رئیس اداره برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بعد از انتخاب واحد نسبت به انعقاد قرارداد سازنده با متقاضی و تقسیط تسهیلات بانکی برای این فاز اقدام خواهد شد.
کردلو همچنین بیان کرد: در فاز دوم تحویل واحد از پروژه مذکور « ۲۶۴ واحد مسکونی» براساس امتیاز کسب شده و نیز نظرسنجی صورت گرفته به متقاضیان پیامک تکمیل وجه واریزی ارسال شده است تا پس از تکمیل آورده نقدی نسبت به انتخاب واحد مسکونی خود اقدام کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا