سیاسی و اجتماعی

اسامی ائمه معصومین، رکورد دار نام‌گذاری در استان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل ثبت احوال با اشاره به اسامی نامگذاری نوزادان گفت: یکی از مهم‌ترین حقوقی که دین مبین اسلام برای فرزندان تعریف کرده است، انتخاب نام نیکو برای آنهاست.
مهدی ژاله چیان با اشاره به فراوانی نام‌های انتخاب شده در ۱۰سال گذشته اظهار کرد: بیشترین اسامی نام‌گذاری شده برای ائمه معصومین بوده است.
وی با اشاره به نام‌های انتخاب شده برای پسران و دختران در ۱۰ سال گذشته تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته اسامی ابوالفضل و امیرعلی و فاطمه و زهرا بیش‌ترین فراوانی را در میان فرزندان پسر و دختر داشته است.
مدیرکل ثبت احوال همچنین در خصوص محبوب‌ترین نام‌های انتخاب شده برای پسران و دختران طی سال ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: امیرعلی ، آیهان ، علی در میان پسران و فاطمه، زهرا، ماهلین در میان دختران بیشترین فراوانی را داشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا