علم و فناوری

لزوم مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای دوره‌های مهارتی

بخش غیر دولتی در اجرای دوره‌های مهارتی باید درکنار بخش دولتی مشارکت داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان در جلسه هم اندیشی با رؤسای انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان زنجان ضمن تشریح نحوه و فرایند محاسبه نرخ شهریه، ازرؤسای انجمن‌های صنفی خواست تا با برگزاری جلسات، نشست‌های تخصصی جهت بررسی و شناخت نقاط ضعف آموزشگاه‌ها، اقدامات لازم را انجام و نسبت به شناسایی و حل مشکلات آنها با مشارک اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اقدام مؤثری را به‌عمل آورند.
انصاری مشارکت بخش غیر دولتی در اجرای دوره‌های مهارتی را درکنار بخش دولتی مهم دانس و گفت: توسعه آموزش‌های غیردولتی در شرایط کنونی برای رشد و گسترش فرهنگ مهارتی امری حیاتی بوده و این موضوع می‌تواند در ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نیز مؤثر واقع شود.
همچنین سعید محمدی رییس اداره آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با اشاره به دستور کار جلسه به تشریح دستورالعمل ارسالی سازمان در خصوص تهیه و تدوین شهریه ۱۴۰۲ بر اساس جداول ارسالی سازمان پرداخت و از رؤسای انجمن‌های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد استان خواستند که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری براساس فرایند و فرمول ارسالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور نسبت تهیه نرخ شهریه پیشنهادی اقدام و جهت طرح و بررسی موضوع در هیئت نظارت استان آن را تا پایان اردیبهشت ماه به اداره کل استان ارائه نمایند.
در پایان اهر یک از اعضاء حاضر در جلسه نظرات خود را در خصوص دستور کار جلسه مطرح و مقرر شد تا پایان اردیبهشت ماه رؤسای انجمن‌های صنفی نسبت به ارائه لیست پیشنهادی شهریه سال ۱۴۰۲ را جهت طرح و بررسی و تصویب در هیئت نظارت به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ارائه نمایند.
گفتنی است، اولین جلسه هم اندیشی با روسای انجمن های صنفی آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد استان زنجان در سال ۱۴۰۲ با موضوع تهیه و تدوین نرخ شهریه آموزشگاه‌های آزاد استان در سال ۱۴۰۲ تشکیل شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا