اقتصاد

برای افزایش سرعت خودکفایی خانواده‌های تحت حمایت تلاش می کنیم

در سال جدید تلاش برای خودکفایی و توانمندی خانواده‌های تحت حمایت باید با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:
کیفی‌سازی و تثبیت طرح‌ها از اولویت‌های کمیته امداد در اشتغالزایی مددجویان است
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در جمع کارکنان کمیته امداد شهر سجاس گفت: کیفی‌سازی و تثبیت طرح‌های اشتغال با تکیه بر مشاغل خانگی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه در اشتغالزایی و بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان از موضوعات مهمی است که باید در اجرای طرح‎‌های اشتغالزایی مورد توجه قرار گیرد.
روح‌اله صالحی با اشاره به اینکه برنامه یک ساله کمیته امداد در سال جاری تدوین شده است، گفت: توانمندسازی و ایجاد درآمدهای پایدار در صدر فعالیت و اولویت ‌های کمیته امداد در سال جاری قرار دارد.
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های خالصانه‌ کارکنان این نهاد در راستای تحقق اهداف کمیته امداد در بحث اشتغالزایی و توانمندسازی مددجویان عزیز تحت حمایت در سال گذشته افزود: تا رسیدن به وضعیت مطلوب که همان خودکفایی و توانمندسازی محرومین جامعه است این روند با شتاب بیشتری ادامه یابد.
صالحی بر همت وتلاش جهادی وانقلابی برای خدمت حداکثری به مددجویان عزیز تحت حمایت وسایر اقشار نیازمند تاکید کرد و گفت: در سال جدید تلاش برای خودکفایی و توانمندی خانواده‌های تحت حمایت باید با سرعت و شتاب بیشتری دنبال شود.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به هدفگذاری کمیته امداد در سال جاری در حوزه ایجاد فرصت‌های شغلی برای جامعه هدف افزود: کیفی‌سازی و تثبیت طرح‌های اشتغال با تکیه بر مشاغل خانگی، استفاده از ظرفیت‌های منطقه در اشتغالزایی و بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان از موضوعات مهمی است که باید در اجرای طرح‎‌های اشتغالزایی مورد توجه قرار گیرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا