پزشکی و سلامت

سلامتی مادر و جنین در دستان ماماست

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، رئیس دانشگاه در ویژه مراسم روز ماما با تأکید بر اینکه ماما با اتفاقی که در چند دقیقه رقم میزند با سالها هزینه و امکانات جبران نمی شود افزود: این نشان دهنده ارزش کار ماماست و نعمتی که خدابه شماداده تا واسطه خیر شوید.
دکترحسن بختیاری با تأکید بر جایگاه ویژه ماماها در تولد زیباترین خلقت الهی گفت: قطعا ماما وظایفی که در ساختار بهداشت و درمان دارد نقش ویژه ای است، ساختار شبکه بهداشت و درمان کشور که بعد از انقلاب جزو ساختار هتای مترقی در دنیاست که حتی کشورهای پیشرفته ای مانند آمریکا برای پیاده کردن این ساختار تلاش کردند از افتخارات جمهوری اسلامی ایران است، و تعریف نقش ماما در این ساختار نقش ویژه ای دارد.
وی افزود:مراقبتهای اولیه در سلامت جنین و مادر برعهده شماست اگر این مراقبت ها به خوبی انجام شودحاصل آن نوزادی سالم است و خانواده هیچ دغدغه ای نخواهندداشت واگر به خوبی انجام نشودتهدیدی جدی برای مادرودرنتیجه جنین نیز با مشکلاتی به دنیا خواهد آمد که برای درمان آن کل امکانات و هزینه های بسیار منجربه نتیجه و بهبودی کامل نوزاد نخواهد شد.
مقام ارشد دانشگاه با اشاره به اینکه در تمام دنیا میزان موفقیت و ارزش ساختار سلامت محور بر اساس تکنولوژی سنجیده می شود گفت: تحقیقاتی در آمریکا نشان داده است که این مؤلفه تأثیر اندکی دارد و طبق مقایسه ای که شده با آموزش و مراقبتهای اولیه و با کمترین امکانات و هزینه، شاخصهای سلامتی بهبود یافته و پیشرفت را نشان می دهد.
دکتر بختیاری با تأکید براینکه سلامتی مادر و جنین در دستان ماماست گفت: با توجه به نمودار تکامل انسان بیشترین تکامل در سن جنینی و سنین پایین است و در سن پایین تر روند تکامل و سرعت رشد بیشتر است و افرادی که در این مرحله نقش ویژه تر و بارزتر ایفا میکنند اهمیت و ارزش کارشان بیشتر است.
وی تصریح کرد: کار ماما اورژانسی است، چون در اورژانسی ترین لحظه زندگی انسان که مرحله تولد است حضور دارند و مامای توانمند و دلسوز اگر در این لحظه کارخود را به خوبی انجام دهد نوزادی سالم تحویل جامعه خواهد شد و اگر توانمندی کمتر باشد با صرف امکانات نیز نمی توان سلامتی نوزاد جبران شود. ماما با اتفاقی که در چند دقیقه رقم میزند با سالها هزینه و امکانات جبران نمی شود این نشان دهنده ارزش کار ماماست و نعمتی که خدابه شماداده تا واسطه خیر شوید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان به نقش محوری ماماها در زمینه جوانی جمعیت نیز اشاره نمود و افزود: در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت و سطوح مختلفی که تعریف شده نقش محوری ماما در آموزش و ترغیب مادران برای بارداری و حفظ سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد بارزتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا