اخبار ویژهسیاسی و اجتماعی

زنجان نیازمند ایجاد تفرجگاه زیادی است

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، رئیس شورای شهر زنجان به مناسبت روز شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مردم از شورا ها انتظار جایگاه پارلمان محلی را دارند.
وی افزود: مردم حتی برای گرانی گوشت و تورم و مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به اعضای شورای شهر مراجعه می‌کنند.
مجید ناصحی مقدم با اشاره به رفع نواقص در برنامه های شوراها، اظهار داشت: مردم در خصوص تورم، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عمرانی به دفاتر اعضای شورای شهر مراجعه می‌کنند.
رئیس شورای شهر زنجان، با بیان اینکه شورا ها می توانند با ورود به مشکلات شهری و آسیب شناسی و رفع مشکلات شهروندان، ادامه داد: مشکلات مردم و شهروندان به درست احصاء و دسته بندی نمی شود.
وی، با اشاره به اینکه مسئولان با مشکلات مردم شهرها آشنایی و درگیری ندارند، تصریح کرد: بررسی، نظارت و رفع مشکلات طرح تفصیلی جزو وظایف و تخصص اعضای شورای شهر است.
رئیس شورای شهر زنجان، اعضای شورای شهر برای رفع و حل عمران شهری و توسعه‌ای دست شان بسته است، افزود: تشکیل شورا تجملاتی نبوده است.
به گفته ناصحی مقدم، تشکیل شوراها در راستای خواسته مردم و شهروندان برای احقاق حقوق شهروندی بوده است.
رئیس شورای شهر زنجان، با اشاره به داده نشدن جایگاه به اعضای شورای شهر، گفت: مردم از شورا ها انتظار جایگاه پارلمان محلی را دارند.
ناصحی مقدم، نتیجه نا کارآمدی شورای ها را عدم تعریف جایگاه‌ها و محدودیت در انجام وظایف برشمرد و گفت: انتظار و مراجعه مردم به مراکز شوراهای شهر به حق است.
وی، با بیان اینکه شورا ها دارای جایگاه مستحکم هستند و نباید به خاطر وجود ضعف‌های قانونی جایگاه آنها را تضعیف کرد، تاکید کرد: شورای ششم دارای دو چالش انتخاب شهردار در زنجان داشته است، ادامه داد: نمایندگان و اعضای شورا شهر باید نسبت به شهرداران شناخت کافی داشته باشند.
ناصحی مقدم، با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰در خصوص انتخاب شهردران و اقدامات عمرانی و توسعه شهری یکی از سالهای کم کار درشهرداری بوده است، اضافه کرد: ساختار های قانونی برای تعریف جایگاه شوراها باید بررسی و اصلاح شود.
رئیس شورای شهر زنجان، با بیان اینکه از نظر اعضای شورای شهر زنجان، شهرداری در سال گذشته نمره قابل قبولی در راستای تکمیل پروژه‌های عمران شهری داشته است، گفت: تملک و رفع مشکلات معارضین در خصوص ایجاد و راه اندازی زیر ساخت‌های پروژه بزرگ سبزه میدان زنجان کاری دشوار در سطح شهر بوده است.
وی، با اشاره به ایجاد تفرجگاه‌ها و توسعه این موارد و با ایجاد بوستان شهر، گفت: زنجان نیازمند ایجاد تفرجگاه زیادی است.
ناصحی، با بیان اینکه بزودی طرح ترافیک شهری در زنجان اجرایی می‌شود، اضافه کرد: در راستای اجرای طرح ترافیک زنجان الگوی جدید حمل نقل عموی شهری تعریف شده است.
ناصحی مقدم، با اشاره به اینکه در شهرداری وضعیت نیوری انسانی ایده آل نیست، تصریح کرد: در خصوص جذب نیروی متخصص در شهرداری نگران هستیم باید وزارت کشور نسبت به این مرود در راستای تامین نیروی متخخص تدابیر داشته باشد.
وی، با اشاره به اعتراضات نیروی‌های شهردرای در حقوق دستمزد و حقوقشان، افزود: در حال پیگیری فوری برای رفع این مشکلات بوجود آمده است هستیم.
این مسئول شورای اسلامی شهر در زنجان، با اشاره به ایجاد بازارچه های محلی در راستای تسهیل مسائل اجتماعی اقتصادی شهروندان، گفت: سعی در تسهیلات امر فرهنگی اجتماعی در شهر هستیم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا