اقتصاد

فراخوان مشارکت طرح و ساخت توسط حسینیه اعظم زنجان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، حسینیه اعظم زنجان در نظر دارد پروژه مجتمع تجاری در قالب مشارکت در طرح و ساخت در زمین متعلق به خود واقع در گلشهر کاظمیه زنجان با برگزاری فراخوان عمومی از طریق مزایده ؛ مشارکت و همکاری نماید.گفتنی است، موضوع مشارکت در طراحی و ساخت مجتمع تجاری با زیر بنای قریب به ۵۰,۰۰۰ مترمربع می باشد.
لازم به ذکر است، لذا از کلیه سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی واجد شرایط و دارای توان مالی ، فنی و مدیریتی دعوت به عمل می آید از روز دوشنبه مورخ ۴اردیبهشت سال جاری به مدت ده روز هر روز از ساعت ۹ الی ۱۲ جهت آشنایی با کلیات و شرایط پروژه به محل دفتر حسینیه اعظم زنجان مراجعه فرمایند.
داوطلبان جهت مشارکت ، تا ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۸ اردیبهشت سال جاری مهلت دارند اسناد ، مدارک ، رزومه کاری و مستندات راجع به توان مالی خود را جهت ارزیابی مالی و فنی در پاکت الف و درصد پیشنهادی برای مشارکت را در پاکت ب به دفتر حسینیه اعظم زنجان تحویل نمایند.
بازگشایی پاکت الف در روز سه شنبه مورخ ۱۹اردیبهشت سال جاری ساعت ۱۶ و پاکت ب در همان تاریخ ساعت ۱۷ انجام خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا