اقتصاد

نرخنامه جدید تاکسی و اتوبوس در زنجان

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، طبق مصوبه شورا نرخ‌نامه جدید میزان تغییر نرخ تاکسی ۵۰ درصد، اتوبوس نیز کمتر از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مسیر اول تاکسی ۳، مسیر دوم ۴، مسیر سوم ۶و مسیر چهارم ۷ هزار تومان خواهد بود.
گفتنی است، تاکسی‌ دربستی برای ۲۰ دقیقه اول معادل ۲۰ هزار تومان است
کرایه ون به ۵ هزار تومان تغییر یافت.
نرخ کرایه اتوبوس خط ویژه با پرداخت کارتی یک هزار تومان و نقدا یک هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.
پایانه ارتش، پایانه آزادی و پایانه سبزه‌میدان مبلغ کرایه با کارت ۲ هزار تومان و نقدا ۳ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.
شهرک سایان و دیزج‌آباد پرداخت کرایه با کارت ۳ هزار تومان و نقدا ۴ هزار تومان خواهد بود.
مبلغ کرایه مسیر سریع‌السیر جنوب شهر با کارت ۳ هزار تومان و پرداخت نقدی ۴ هزار تومان خواهد بود
مبلغ کرایه مسیر سریع‌السیر شمال شهر نیز با پرداخت کارت ۴ هزار تومان و پرداخت نقدی ۵ هزار تومان خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا