سیاسی و اجتماعی

لازمه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت،مناسب سازی است

به گزارش پایگاه خبری آسمان، مدیر بهزیستی شهرستان زنجان با بیان اینکه مناسب سازی لازمه تحصیل دانشجویان دارای معلولیت است، گفت: بیش از ۶۰نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زنجان را افراد دارای معلولیت تشکیل داده اند که جهت تردد آسان، نیاز به سطح شیب دار و آسانسور دارند.
رزاق منافی درچهارمین جلسه کمیته مناسب سازی شهرستان زنجان که به دبیری بهزیستی و با حضور اعضای ستاد مناسب سازی شهرستان زنجان برگزار شد، گفت: شرایط مناسب سازی ساختمان دانشگاه آزاد رو به رشد است و تلاش می شود افراد دارای معلولیت از حق برابر با افراد سالم در دسترسی به امکانات آموزشی برخوردار شوند.
وی افزود: بهزیستی مطالبه گر در زمینه ی مناسب سازی است و مناسب سازی معابر و اماکن عمومی جهت حضور افراد دارای معلولیت در جامعه و استفاده از امکانات جامعه از ضروریات زندگی افراد دارای معلولیت است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا