اقتصاد

تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ۱۱ واحد تولیدی

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، در جلسه کمیته علائم استان زنجان که با حضور اعضاء و به ریاست صابر کاظمی سرپرست اداره کل استاندارد استان، برگزار گردید، ۳ واحد تولیدی موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری شدند، پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ۱۱ واحد تولیدی به دلایل بی اعتبار بودن پروانه، انتقال خط تولید به واحدی دیگر، عدم پرداخت هزینه آزمون، عدم رفع نواقص، و …؛ تعلیق و ابطال شد و پروانه کاربرد علامت استاندارد ۳ واحد تولیدی نیز پس از رفع نواقص محصولات تولیدی خود رفع تعلیق و تمدید شد.
در این جلسه اعضاء با صدور پروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری برای واحد تولیدی پارس ابهر برای فرآورده سنگدانه ریز با علامت تجاری ثبت شده، واحدهای تولیدی جهاد نصر مستقر در بیمارستان ولیعصر و ستاره طلایی نیک پی برای فرآورده بتن آماده اسلامپ دار موافقت کردند.
پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحدهای تولیدی سرنگ شفاء برای فرآورده سوزن زیر جلدی یکبار مصرف پزشکی، به دلیل انتقال خط تولید به شرکت بانیان طب، سیم تاب برای فرآورده سیم با عایق وینیل کلراید با ولتاژ اسمی ۴۵۰/۷۵۰. ، طلایه داران سلامت آویژه برای محلول شیشه پاک کن با نام تجارتی علامت ثبت شده و شهد گلهای طبیعت برای فرآورده عسل با نام تجارتی شایلی و پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی واحد تولیدی شوکوپاس برای فرآورده تولیدی گز به علت عدم تمایل به تجدید پروانه ابطال شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا