اقتصاد

شناسایی ساختمان‌های ناایمن در شهر زنجان

اقدامات لازم جهت شناسایی ساختمان‌های ناایمن در شهر زنجان در حال انجام است.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان،رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان، از اقدامات انجام شده جهت شناسایی ساختمانهای ناایمن در سطح شهر زنجان خبر داد و گفت: با همکاری اعضای کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان های مهم و بلندمرتبه ، در حال جمع آوری اطلاعات ساختمانهای شهر زنجان جهت شناسایی ساختمانهای مشمول می باشیم و نوع اسکلت،قدمت بنا، فاصله از گسل،گزارشات ناظران،کیفیت ساخت،میزان رعایت ملاحظات ساختمان دربرابر حریق از جمله اطلاعات مورد نیاز است.
احسان ذبیحیان با بیان اینکه بعد از حادثه متروپل حساسیت‌های زیادی در جامعه و هم نهادهای نظارتی و قضایی ایجاد شده است، تاکید کرد: در این راستا و طبق گزارش بازدید بازرسان نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی ساختمانهای ناایمن شناسایی شده به دادستانی و شهرداری زنجان معرفی شدند تا طبق مقررات و قوانین با آنها برخورد شود و همچنین سازمان آتش نشانی شهرداری زنجان ساختمان های ناایمن در برابر حریق را شناسایی و برای اصلاح ایرادات، اخطاریه صادر نموده است.. 
وی از تشکیل کارگروه پایش ایمنی ساختمانهای مهم و بلند مرتبه خبر داد و ابراز داشت: این کارگروه به ریاست معاون عمرانی استانداری زنجان و با ۱۰ دستگاه اجرایی،نظارتی و قضایی تشکیل می‌شود. اداره کل راه و شهرسازی دبیرخانه این کارگروه می باشد.
ذبیحیان تصریح کرد: هدف این کارگروه پیشگیری از وقوع حوادث مشابه متروپل برای ساختمان های موجوداست.
وی افزود: رعایت کامل مقررات ملی ساختمان، اجرای ساختمان توسط اشخاص ذیصلاح ، نظارت دقیق و اقدام جدی دربرابر تخلفات ساختمانی، می تواند منجر به احداث ساختمان های ایمن شود. 
وی  افزود: انجام مطالعات ژئوتکنیک قبل از انجام طراحی ساختمان یکی از مواردی است که می بایست رعایت شود بطوریکه وقوع برخی حوادث در مناطقی از شهر ضرورت آن را دوچندان کرده است.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی و کنترل ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، بیان داشت:ساختمان ها در دوحوزه ایمنی دربرابر حریق و زلزله بررسی می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا