سیاسی و اجتماعی

لزوم ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، محمد تقی فتحی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان گفت : در اجرای گام پنجم برنامه “ترویج استفاده از نهادهای ارفاقی با رویکرد کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین کمیته بررسی آرای صادره قضات استان در زمینه تأسیسات حبس زدا و مجازاتهای جایگزین حبس آرای برتر و اثر بخش را در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد .
وی ضمن تشریح خواستگاه نهادهای ارفاقی در نظام نوین سیاست جنایی به ابعاد اقدامات پیشگیرانه واکنشی اصلاح مدار در نظام قضائی و اهتمام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان جهت ترویج نهادهای ارفاقی و اقدامات عدیده اجرایی در این باره اشاره کرد.
وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره آرای قضایی فرصت مغتنمی است که در نتیجه آن، عمل و نظر حقوقی به هم نزدیکتر شده و نقش رویه قضایی در سازندگی نظام حقوقی به منصه ظهور رسانده شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری زنجان خاطر نشان کرد: در نتیجه بررسی‌های انجام شده از سوی کمیته بررسی آرای دادگستری استان، آقایان محمد مهدی محمدی رئیس شعبه ۱۰۷ کیفری دو زنجان صدور حکم خدمات عمومی رایگان و تعلیق اجرای مجازات و حمید محمدی رئیس شعبه اول دادگاه بخش چورزق شهرستان طارم ص تعویق صدور حکم ، مشترکا موفق به کسب عنوان برتر آرای قضایی توسط آنها شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا