سیاسی و اجتماعی

فراخوان اعزام مشمولان دربهمن ماه سال ۱۴۰۱

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان گفت: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه سال جاری دریافت نموده اند می بایست با مراجعه به پلیس+۱۰ و دریافت برگ محل مرکز آموزش در روز پنجشنبه یکم بهمن ماه جهت اعزام به این معاونت مراجعه نمایند.
 سرهنگ”ندرلو” اظهار داشت: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ بهمن ماه سال جاری دریافت نموده اند می بایست با مراجعه به پلیس+۱۰ و دریافت برگ محل مرکز آموزش را دریافت کنند. 
وی افزود: مشمولان اعزامی دی ماه سال جاری می بایست برگ واکسیناسیون کوید۱۹با برگ واکسیناسیون مننژیت جهت اعزام به مراکز آموزشی به همراه داشته باشند.
سرهنگ ندرلو گفت: مشمولان می بایست مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده بخدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی وشناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا ۳ ماه باشد،۹۰ روزاضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از ۳ ماه باشد تا۱۸۰ روز اضافه خدمت خواهند داشت، مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان بیش از یکسال می باشد علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، مشمول فراری نیز محسوب شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد:مشمولان قبل از ورود به مراکز آموزش، بهداشت فردی از قبیل کوتاه نمودن موی سر، گرفتن ناخن ها  را رعایت نموده، وسایل شخصی، بهداشتی، قاشق و چنگال، لیوان و لباس گرم و… را به داشته باشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا