اقتصاداخبار ویژه

آورده حاصل از پسماند دپوی روی باید برای استان باشد

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، دکتر محسن افشارچی در جلسه ساماندهی و هماهنگی پیرامون بهره برداری از دپوی پسماند روی زنجان با تأکید بر اینکه آورده حاصل از پسماند دپوی روی برای استان، تنها انگیزه‌ ما برای شروع کار بهره برداری از دپوی پسماند روی است، گفت: وصول آورده ناشی از بهره برداری پسماند روی در زنجان به عنوان اصل قصه برداشت از دپو برای ما حائز اهمیت بسیار است.
وی با بیان اینکه در خصوص توان انجام کار و فرایند آن هنوز به قطعیت لازم نرسیده ایم، افزود: اما مسئله سوم که برای بنده به عنوان استاندار زنجان می تواند بدترین مسئله در بهره برداری از دپوی پسماند روی باشد، عدم قطعیت در وصول عواید حاصل از آن برای استان است.
استاندار زنجان با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد چیزی از آن به استان نرسد دلیلی برای شروع کار و آغاز بهره برداری از آن نداریم تصریح کرد: با توجه به اینکه مردم زنجان نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ سال است که آلودگی های حاصل از آن را تحمل می کنند، باید همه وصولی ناشی از عواید آن به این استان برگردد.
افشارچی اظهار داشت: فرآیند کار باید به شکلی باشد که قابل برگشت بوده و اگر استان نتواند عواید آن را وصول کند، قرارداد باید لغو شود.
وی با اشاره به اینکه ما در حال حاضر از همه داشته های خود به عنوان تولید ثروت برای اتمام پروژه های خود استفاده می‌کنیم گفت:وصول عواید آن و صرف توسعه استان باید اصل قصه بهربرداری از دپوی پسماند روی باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا