اقتصاد

رتبه ۲۹ استان زنجان از نظر نرخ تورم در کشور

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، دکتر قاسملو با اشاره به آمار منتشر شده تورم منتهی به آذر ماه ۱۴۰۱ استانهای کشور توسط مرکز آمار ایران گفت: تورم ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۱ زنجان با ۴۱.۷ درصد بدون تغییر نسبت به آبانماه ماه با یک پله بهبود در رتبه ۲۹ کشور استانهای کشور قرار گرفت، متوسط تورم ۱۲ ماهه کشور ۴۵ درصد که نسبت به ماه گذشته یک درصد افزایش پیدا کرده است و تفاوت بالاترین نرخ تورم( استان لرستان با ۵۰.۲ درصد ) و پایین ترین نرخ تورم( استان خوزستان با ۴۰ درصد) در بین استانهای کشور معادل ۱۰.۲ درصد است.
قاسملو گفت:شاخص قیمت بلندمدت به سال پایه ۱۳۹۵ در استان زنجان معادل ۵۴۴.۵ است که در جایگاه ۲۵ استانهای کشور قرار گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان افزود:تورم مهرماه استان معادل ۱.۴ درصد و در جایگاه ۱۱ استانهای کشور قرار گرفته و تورم نقطه به نقطه استان معادل ۴۱.۲درصد است که در رتبه ۳۰ کشور از لحاظ گرانی و یا استان دوم از لحاظ کم ترین تورم نقطه به نقطه در بین استانهای کشور است تورم نقطه به نقطه کشور در آذرماه ۴۸.۵ درصد است.
گفتنی است؛ تورم نقطه به نقطه استان با کشور فاصله زیادی دارد( یعنی ۷.۳ درصد ) و تورم نقطه به نقطه کشور معادل ۳.۵ درصد از تورم ۱۲ ماهه بیشتر است یعنی در ماههای آینده تورم ۱۲ ماهه کشور افزایش می یابد ولی تورم نقطه به نقطه استان ۰.۵ درصد از تورم ۱۲ ماهه کمتر است و تورم ۱۲ ماهه در استان در چند ماه آینده در همین حدود یعنی ۴۱.۷ درصد باقی می ماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا