سیاسی و اجتماعی

منابع طبیعی؛ موهبت الهی و سرمایه‌‌ای خدادادی

منابع طبیعی موهبت الهی و سرمایه‌‌ای خدادادی است که تنها متعلق به نسل حاضر نبوده و امانتی است از نسل‌های آینده در نزد ما که بایستی همچون گذشتگان در حفاظت، حراست و پاسداری از آن بیاندیشیم و بکوشیم

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مریم مختاری با اشاره به اهمیت تعاونی‌ها و تشکل‌های منابع طبیعی، اظهار کرد: تعاونی‌های منابع طبیعی به منظور کمک به کاهش تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و مشکلات اجتماعی مجریان و بهره‌برداران ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه حمایت‌های قانونی از سوی دولت برای فعال نمودن تعاونی‌ها و تشکل‌ها صورت گرفته است، ادامه داد: از مهمترین این فعالیت‌ می‌توان به بند (ب) ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه توسعه اشاره کرد که بر این اساس به دستگاه‌های اجرائی مرتبط با وظایف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اجازه داده می‌شود با نظارت و مسئولیت بالا ترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت قانون برگزاری مناقصات در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای ملی و استانی خود را با تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی و موضوعی منعقد کند.
مختاری ادامه داد: تشکل‌های محلی، گروه‌های محلی روستایی وعشایری هستند که تمام و یا بخشی از معیشتشان به منابع طبیعی وابسته است و برای تحقق اهداف مشخص و مشترک مرتبط با حفظ ، احیاء ، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی در چهار چوب قوانین و مقررات سازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور تشکیل می‌شوند.
این مسئول با توضیح اینکه منابع طبیعی موهبت الهی و سرمایه‌‌ای خدادادی است که تنها متعلق به نسل حاضر نبوده و امانتی است از نسل‌های آینده در نزد ما که بایستی همچون گذشتگان در حفاظت، حراست و پاسداری از آن بیاندیشیم و بکوشیم، گفت: امروزه با افزایش آگاهی و حساسیت عموم مردم به نقش و اهـمیت منابع طبیعی ظرفیت ‌های بی‌بدیلی برای جلب مشارکت مردم در حفاظت، اصلاح و احیای منابع طبیعی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه یکی از پایه‌‌ها و بسترهای اقتصاد مقاومتی منابع طبیعی است که مشارکت مردم در حفظ این سرمایه ملی و ارزشمند و بی‌‌بدیل می‌تواند به حفظ و پایداری آن منجر شود، افزود: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور مسائل مربوط به حفظ جنگل‌ها و مراتع، انجام امور آبخیزداری و حفظ پوشش گیاهی از موارد اصلی و زیربنایی به حساب می‌آید. حفظ جنگل‌ها، مراتع، آب و خاک از مسائل اساسی و زیرساختی اقتصاد کشور و بستر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا