اقتصاد

اجرای سه پروژه مهم راه سازی در شهرستان طارم

سه پروژه مهم راه سازی در شهرستان طارم در حال اجرا است.

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان،گفت: طول محور سه راهی طارم به منجیل حدود« ۸۰ کیلومتر»است که از این میزان« ۳۶ کیلومتر» طی سالهای گذشته اجرا شده و برای تردد استفاده می شود.
اصغر اسماعیلی ،با بیان اینکه سه پروژه مهم راه سازی در شهرستان طارم در حال اجرا است،گفت: پروژه« سه راهی طارم به منجیل» فعال بوده و «۱۶.۵ کیلومتر» از این محور با توجه به واریانتی که در این محور وجود دارد در دست پیمانکار است.
وی با بیان اینکه کل طول محور «سه راهی طارم به منجیل» حدود« ۸۰ کیلومتر» است،ابراز داشت: از این میزان« ۳۶ کیلومتر» طی سالهای گذشته آماده شده و مردم از این محور برای تردد استفاده می کنند و از قسمت شرقی محور موجود، مسیر احداثی به طول «۱۶ کیلومتر» پیمان سپاری شده و اکنون فعال است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی زنجان،با تاکید بر اینکه در این پروژه کل عملیات، احداثی است،گفت: قسمتی هم از این پروژه مربوط به بهسازی است و برنامه بلند مدت معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بر این است که این محور احداث و به مرحله بهره برداری برسد.
اسماعیلی به پروژه محور «ملاسرا و شفت » از محورهای شهرستان طارم اشاره کرد و بیان داشت: «هشت کیلومتر »از این محور در دست آماده سازی بوده و در حال آسفالت ریزی بوده و تا پایان امسال تحویل داده می شود.
وی به پروژه « درام-کلور » اشاره کرد و متذکر شد: طول محور درام-کلور «۲۳ کیلومتر» است که در حال حاضر «۱۰.۵ کیلومتر» از این محور در دست اجرا است که «۴.۵ کیلومتر» از محور درام-کلور طی سالهای ۹۸ و ۹۹ آسفالت شده و همچنین برای سال آینده حدود «پنج کیلومتر » از این محور آسفالت می شود و« یک کیلومتر» هم در سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا