سیاسی و اجتماعی

مقابله با مخاطرات طبیعی، یکی از دغدغه‌های اصلی ماست

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای، مقابله با مخاطرات طبیعی در مناطق مختلف استان زنجان است.

مسعود بیات منش با بیان اینکه شناخت مسائل توسعه شهرها و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها از اقدامات اساسی در راستای نیل به توسعه پایدار مناطق شهری است، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای، مقابله با مخاطرات طبیعی در مناطق مختلف استان است.

وی اظهار داشت: بکارگیری پنج شاخص محیطی و جمعیتی در پهنه بندی سکونتگاه‌های شهری در برابر خطر زلزله، همچون پارامترهای وجود گسل، جنس زمین، شیب، زمین‎ لغزش و تراکم جمعیت در توسعه شهرهای استان باید در نظر گرفته شود.

مدیرکل‬ راه‬ و‬ شهرسازی‬ استان‬ زنجان‬ گفت: ‬ شناسایی نقشه نهایی پهنه‏ بندی خطر زلزله در چهار کلاس پهنه‌های با خطر پائین، خطر متوسط، خطر بالا و خطر خیلی بالا در استان با توجه به پهنه‌های خطر بالقوه، ضروری است تا در زمان مخاطراتی چون زلزله محل مناسب برای اسکان موقت و اضطراری مکان‎ یابی و تجهیز شوند.

بیات منش با اشاره به اینکه افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آنها تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دوچندان کرده است، بیان داشت: در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مقدار زیادی از تولید ناخالص ملی کشور صرف جبران بلایای طبیعی می‌شود، مدیریت بحران و کاهش بلایای طبیعی در آن اهمیت ویژه ای یافته است.

وی تاکید کرد: اهمیت نقش رسانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین مولدین دانش و ابزار قوی تهییج افکار، احساسات و حتی تغییر رفتارهای فردی و جمعی بسیار بالا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: قدرت گسترده رسانه‌های جمعی باعث شده آنها مهم‌ترین ابزار مدیریت بحران در جوامع محسوب شوند که می‌توانند با ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در جوامع و هشدار دهی سریع و گسترده در هنگام بحران، چرخه فعالیت‌های مدیریت بحران را در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی از آسیب‌های بحران را کاهش دهند

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا