چند رسانه ایعکس

دنیای رنگارنگ کودکان 

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، گاه جارو به دست حیاط خانه را با تبسم جارو می کنند، گاه با دیدن بره ای برای گرفتنش می دوند، گاه از سوار شدن بر پشت نیسان لذت می برند،گاه از سوار شدن بر الاغ حال و هوای دیگران دارند،گاه با درستی.
خانه ای از چادر برای خود لذت می برند،گاه با شنیدن صدای ساخت دست از پا نمی شناسند،گاه برنده مرغ در یک مسابقه محلی خوشحالی را به ارمغان می آورد و…
اینها تنهائی از دنیاهای رنگارنگ کودکان است که هر کدام از ما تجربه کرده ایم و برایمان لذت بوده است.
اسدالله قربان زاده روزنامه نگار و عکاس خبری گوشه هایی از این دنیای کودکان را به تصویر کشیده است:به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، گاه جارو به دست حیاط خانه را با تبسم جارو می کنند، گاه با دیدن بره ای برای گرفتنش می دوند، گاه از سوار شدن بر پشت نیسان لذت می برند،گاه از سوار شدن بر الاغ حال و هوای دیگران دارند،گاه با درست کردن
خانه ای از چادر برای خود لذت می برند،گاه با شنیدن صدای سازی دست از پا نمی شناسند،گاه برنده مرغ در یک مسابقه محلی خوشحالی به ارمغان می آورد و…
اینها تنها بخش هایی از دنیاهای رنگارنگ کودکان است که هر کدام از ما تجربه کرده ایم و در خاطرمان
است.
اسدالله قربان زاده روزنامه نگار و عکاس خبری گوشه هایی از این دنیای کودکان را به تصویر کشیده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا