سیاسی و اجتماعی

ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است  

ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان،معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی گفت: ارائه هر گونه خدمات اجتماعی منوط به ارائه کارت پایان خدمت است .

سرهنگ فتح اله ندرلو   اظهار داشت : برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی انجام امور زیر مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی وضع مشمولیت مراجعه کننده از معاونت وظیفه عمومی است.

الف) دریافت هرگونه وام و کمک های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق بانک ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت و نهادهای قانونی.
ب) کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شوراها و انجمن های قانونی.
ج) تحویل اصل گواهی نامه یا پایان نامه دوره های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
د) صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت های تعاونی.
ه) دریافت مستمری از سازمان های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
و) استخدام به هرصورت (رسمی، پیمانی، روزمزد و خریدخدمت) در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و شرکت های دولتی.

ماده ۵۸ ( اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰ ) مشمولان خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار میشوند چنانچه در مهلت یا موعد مقرر خود را معرفی نکنند همچنین مشمولینی که معافیت موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ، ظرف یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود.
۱- مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از سه ماه و در زمان جنگ بیش از پانزده روز باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.
۲- مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان از دوماه تجاوز نماید علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (۱) فراری محسوب می شوند و به مراجع صالح قضایی معرفی می گردند.

ماده ۶۲ – استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاهها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم ممنوع است.
تیصره : استخدام مشمولان غیر غایب در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با رعایت مقررات این قانون از محدودیت مقرر در موارد مستثنی است .

ماده ۶۳- استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولین غایب در وزراتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از ۶ ماه الی یکسال و در صورت تکرار سه مورد یا یبشتر به انفصال دائم از خدمت  توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.

ماده ۶۳ مکرر ( الحاقی ۲۲/۸/۱۳۹۰ ) کسانی که به نحوی مشمولین غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها ، شرکتها ، آموزشگاهها ، کارگاهها ، بنگاه ها ، مغازه ها ، و تعمیرگاه ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی ، وزراتخانه های ( تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) و ( صنعت و معدن و تجارت ) شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می شوند مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است .
تبصره : ثبت نام در مراکز آموزشی خصوصی و آزاد برای ارائه آموزش به منزله بکارگیری محسوب می شود و مشمول این مجازاتها است .

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا