پزشکی و سلامت

هلال احمر نقش مهمی در فعالیت های اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری آسمان زنجان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: هلال احمر از همه افراد نیازمند و اقشار آسیب پذیر در سطح استان که توان تامین هزینه های درمانی، دارو و توانبخشی را ندارند، در پرداخت بخشی از این هزینه ها از آنها حمایت مالی می کند.

دکتر سید قاسم موسوی افزود: جمعیت هلال احمربه عنوان نهادی بشردوستانه همواره نقش محوری در فعالیت های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته است.

وی یادآوری کرد: هلال احمر با هدف ایجاد و تقویت توزان اجتماعی، احیای ارزش های دینی، توسعه سنت های حسنه اسلامی، تسکین آلام بشری و توریج حس نیکوکاری بین مردم، با ارائه خدمات حمایتی در قالب برنامه پنجم توسعه و مواد ۲ و ۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی پرداخته است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: بر همین اساس سازمان داوطلبان هلال احمر از طریق برقراری تعامل سازنده با نهادهای مرتبط، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت های مردمی، جذب کمک های خیرین، اختصاص منابع مالی و بهره گیری از محل منابع عمومی هلال احمر با سازماندهی و هدایت خدمات داوطلبان در جهت رفع نیازهای آسیب پذیرترین اقشار جامعه اقدام کرده است.

موسوی خاطرنشان کرد: این سازمان علاوه بر حمایت های مالی در زمینه دارویی، درمان و توانبخشی از افراد نیازمند در سطح استان زنجان با بهره گیری از شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی در جهت حفظ کرامت انسانی اقدام به ارائه خدمات ماندگار، زود بازده و اثربخش در میان اقشار آسیب پذیر جامعه می کند.

وی اظهارداشت: خدمات حمایتی شامل آن دسته از مساعدت ها و خدمات اجتماعی است که آسیب پذیرترین افراد جامعه را برای کنار آمدن با شرایط و مخاطرات فردی و اجتماعی، پیشگیری از شیوع و یا کاهش اثرات سوء آنها یاری می دهد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: از همه بیماران نیازمند و محرومی که توان تامین هزینه های درمان و دارویی خود را ندارند، حمایت مالی می کنیم.

موسوی ادامه داد: حمایت های مالی هلال احمر در زمینه های کمک هزینه دارو و درمان، کمک هزینه بستری طبی و جراحی، کمک هزینه اروتز و پروتز، کمک هزینه عمل زایمان طبیعی و سزارین، کمک هزینه فرانشیز دارو و درمان و کمک هزینه خدمات دندانپزشکی است.

وی، کمک هزینه پاراکلینیک(سونوگرافی، سی تی اسکن) کمک هزینه تامین وسایل و تجهیزات توانبخشی، تامین وسایل بهداشتی، درمانی و مصرفی، کمک هزینه درمان سرپایی و تامین کمک هزینه شیرخشک برای خانواده های نیازمند را از دیگر موارد حمایت هلال احمر برشمرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا