اخبار ویژهاقتصاد

شرایط جدید بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: مودیان مالیاتی تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری می توانند از تسهیلات بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی مالیاتی استفاده نمایند.
فیروز شکوری مدیرکل با اشاره به تسهیلات بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور شرایط جدیدی را برای مودیانی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، نظر گرفته است.
وی افزود: استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیانی که ملزم به اتصال به سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی بودند منوط به صدور صورتحساب الکترونیکی بود و در غیر اینصورت امکان برخورداری از این تسهیلات را نداشتند که با شرایط جدید سازمان می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
این مقام مسئول با بیان اینکه این شرایط با هدف تکریم و رفاه مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده افزود: مودیانی که در حال آماده سازی سامانه ها برای صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند با ارائه تعهد مبنی برا اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی و صدور صورتحساب الکترونیکی حداکثر ظرف مدت یک ماه می توانند از بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه استفاده نمایند.
وی تاکید کرد: در این خصوص تقسیط یا بخشودگی جرائم، مشروط به ایفای تعهد در زمان مقرر بوده و در صورت عدم انجام تعهد در زمان مقرر، موافقت با بخشودگی جرائم و تقسیط حسب مورد لغو خواهد شد.
این مقام مسئول خاطر نشان شد: این امر به منزله تمدید فراخوان برای الصاق به سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نبوده و مشمول جرائم مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهند بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به فعالیت های پیمانکاری اظهار داشت: مودیان با فعالیت پیمانکاری یا سایر فعالیت هایی که با توجه به ماهیت فعالیت، صدور صورتحساب در دوره های مشخص انجام و در حال حاضر صدور صورتحساب موضوعیت ندارد، می توانند با تشخیص اداره کل و به شرط اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی، از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان در خصوص میزان بخشودگی جرائم مالیاتی بیان داشت: سقف بخشودگی جرائم برای اشخاص حقیقی هفتصدوپنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی یک میلیاردوپانصد میلیون ریال می باشد.
وی خاطر نشان شد: مودیان منحله و فاقد فعالیت که بعلت عدم فعالیت، صدور صورتحساب الکترونیکی برایشان موضوعیت ندارد، با تشخیص اداره کل امور مالیاتی می توانند از فرصت بخشودگی جرائم یا تقسیط بدهی مالیاتی استفاده نمایند.
این مقام مسئول اظهار داشت: حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، هجده (۱۸) ماه و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تا دوازده (۱۲) ماه تعیین گردیده است.
این مقام مسئول تاکید نمود: حداقل معادل پانزده درصد(۱۵� از اصل مالیات و عوارض هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول خواهد شد.
شکوری اظهار داشت: تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط بوده و در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امورمالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام خواهد نمود.
در خاتمه مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: مودیان مالیاتی در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال های ۱۳۹۵ و بعد از آن می توانند از بخشودگی صد در صدی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، برخوردار شوند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا