تماس با ما جدید

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: بهروز حسینی

سردبیر: نرگس محمودی

آدرس: زنجان- دلجویی- بهار ۱ – پایگاه خبری آسمان زنجان

۰۹۳۵-۲۵۹-۵۹۹۵

۰۹۳۷-۶۸۶-۶۷۸۱

دکمه بازگشت به بالا