اخبار ویژهعلم و فناوری

آموزش و پرورش مهم ترین رکن در حوزه اجتماعی است

به گزارش پایگاه خبری آسمان زنجان، استاندار زنجان در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با بیان اینکه از نظر مبانی غنی هستیم و چیزی کم نداریم، گفت: با تکیه بر این مبانی غنی، باید خودمان را در معرض سوالات نسل جدید قرار دهیم.
افشارچی افزود: آموزش و پرورش مهم ترین رکن در حوزه اجتماعی است و لازم است این مجموعه نسبت به تغییرات دنیا حساسیت لحظه ای داشته باشد.
وی به لزوم توجه به مبانی معرفتی دانش آموزان تاکید کرد و گفت: مربیان پرورشی باید خودشان را از این جهت قوی کنند و انرژی زیادی برای این حوزه بگذارند.
افشارچی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت فراهم کردن زمینه حضور و نقش آفرینی هر چه بیشتر اولیا در مدارس تاکید کرد و گفت: افزایش اعتماد مردم و حاکمیت از وظایف آموزش و پرورش است و در این راستا نقش آفرینی هر چه بیشتر اولیا در امور مدارس می تواند اتفاقات مثبتی را رقم بزند.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رتبه بندی معلمان اشاره کرد و افزود: علی رغم آن تلخی که در واریز حقوق پایان سال معلمان رخ داد و سیستم هم با برکناری مسببان یک خودترمیمی انجام داد، اقدامات مثبتی که در رتبه بندی معلمان انجام شده باعث دلگرمی است.
افشارچی با بیان اینکه بحث رتبه بندی معلمان حدود ۱۱ سال مطرح بود، گفت: دولت سیزدهم با تمام فشارهای مالی که با آن مواجه بود، این موضوع را انجام داد و اکنون متوسط دریافتی در آموزش و پرورش از خیلی از سازمان ها و دستگاهها بالاتر است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا